MEDVETEN ANDNING

Anders Olsson

Varmt välkommen!

Denna e-kurs kan du göra när och där det passar dig bäst. Kursen är upplagd på 12 veckor, varav ett
nytt avsnitt varje vecka. Texter, övningar, filmer, e-bok (som du laddar ner) finns tillgänglig under ett år. 

För att få din relaxator och sleep-tape mailar du oss ditt namn och adressuppgifter till anette@halsoinvest.com